परीचय
नाव : प्रशांत वामनराव पाटील
शिक्षण : एम. एस्सी. (फिजिक्स), बी. एड.
अनुभव : ५ वर्षे मुख्याध्यापक जालना. ४ वर्षे प्राध्यापक क्विन्स ज्युनिअर कॉलेज,
परभणी. 2008 पासून परभणी येथे फिजिक्स विषयाची खाजगी शिकवणी.
शाखा 1 : जिंतूर रोड, परभणी
शाखा 2 : कारेगाव रोड , परभणी
संपर्क : 9970977224
 परीचय
नाव : अतिश रमेशसिंह परिहार
शिक्षण : एम. एस्सी. (फिजिक्स), बी. एड.
अनुभव : 2008 पासून परभणी येथे Physics विषयाची खाजगी शिकवणी
शाखा : जिंतूर रोड, परभणी
संपर्क : 8484048888